Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp ...

Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh

Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.
-
Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful.

Sophia Loren

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữvẻ đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 20/9/1934

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống