Không gì được phân phối công bằng hơn ...


Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.
-
Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.

Rene Descartes

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
© 2012 Danh ngôn cuộc sống