Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân ...


Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
-
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Agnes Repplier

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống