Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân ...


Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
-
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Agnes Repplier

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1/4/1855
Ngày mất: 15/11/1950

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống