Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ ...


Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
-
There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống