Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có sự vĩ đại ở nơi nào không có ...


Không có sự vĩ đại ở nơi nào không có sự giản dị, lòng tốt và sự thật.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống