Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt ...


Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán.
-
Without lies humanity would perish of despair and boredom.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống