Không có nhận thức nào về đạo đức lại ...


Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
-
There is no moral precept that does not have something inconvenient about it.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống