Không có lời tạm biệt, cho dù bạn đang ở ...


Không có lời tạm biệt, cho dù bạn đang ở đâu, bạn cũng ở trong trái tim tôi.
-
There are no good-byes, where ever you'll be, you'll be in my heart.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống