Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay ...

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc

Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.
-
There is no happiness in having or in getting, but only in giving.

Henry Drummond

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcgiúp đỡ

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897
© 2012 Danh ngôn cuộc sống