Không có gì mà chúng ta nhận được với ...


Không có gì mà chúng ta nhận được với sự miễn cưỡng như lời khuyên.
-
There is nothing which we receive with so much reluctance as advice.

Joseph Addison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719
© 2012 Danh ngôn cuộc sống