Không có gì làm đau khổ bằng yêu. Không có ...


Không có gì làm đau khổ bằng yêu. Không có gì hết. Để khỏi khổ thì đừng nên yêu.

Yasmina Reza

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1959
© 2012 Danh ngôn cuộc sống