Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới ...


Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này - thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
-
Nothing is permanent in this wicked world - not even our troubles.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống