Không có gì là nguy hiểm hơn cho người đàn ...


Không có gì là nguy hiểm hơn cho người đàn ông hơn là một sự thay đổi đột ngột của tài sản.
-
Nothing is more dangerous to men than a sudden change of fortune.

Quintilian

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống