Không có gì là nguy hiểm hơn cho người đàn ...


Không có gì là nguy hiểm hơn cho người đàn ông hơn là một sự thay đổi đột ngột của tài sản.
-
Nothing is more dangerous to men than a sudden change of fortune.

Quintilian

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống