Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có gì được mà lại không ...


Không có gì được mà lại không mất.

Ngạn ngữ Đức

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống