Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là ...


Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là sự nhanh nhạy.
-
There is nothing more requisite in business than despatch.

Joseph Addison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống