Không cần tiền bạc để mua điều cốt ...


Không cần tiền bạc để mua điều cốt yếu của tâm hồn.
-
Money is not required to buy one necessity of the soul.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạctâm hồn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.

Publilius Syrus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống