Không bao giờ nên cho kẻ chỉ giong buồm lúc ...


Không bao giờ nên cho kẻ chỉ giong buồm lúc mọi nguy hiểm đã qua ra biển.
-
He that will not sail till all dangers are over must never put to sea.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khó khănnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống