Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không bao giờ nên cho kẻ chỉ giong buồm lúc ...


Không bao giờ nên cho kẻ chỉ giong buồm lúc mọi nguy hiểm đã qua ra biển.
-
He that will not sail till all dangers are over must never put to sea.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khó khănnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống