Không bao giờ có một người thực sự vĩ ...


Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
-
There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống