Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn ...


Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.
-
A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

Aesop

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống