Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn ...


Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.
-
A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

Aesop

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống