Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ ...


Không ai sai lầm chết người hơn kẻ bỏ phần lớn cuộc đời để kiếm sống.
-
There is no more fatal blunderer than he who consumes the greater part of his life getting his living.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống