Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn ...


Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.
-
The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tôn giáolý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống