Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh ...


Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.
-
No man is happy who does not think himself so.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống