Không ai đem sự thật đặt vào tất cả ...


Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
-
No one means all he says, and yet very few say all they mean.

Henry Brooks Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống