Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai đáng để được gọi là một kẻ ...


Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại. Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.
-
No one is to be called an enemy, all are your benefactors, and no one does you harm. You have no enemy except yourselves.

Francis of Assisi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thânthù hận

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống