Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài ...


Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.
-
Nobody can bring you peace but yourself.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống