Không ai có thể biết mọi thứ. Thật xấu ...


Không ai có thể biết mọi thứ. Thật xấu hổ và tai hại nếu ta giả vờ biết cái mà ta không biết.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thứcxấu hổ

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống