Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà ...

Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.

Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.
-
No one has a right to consume happiness without producing it.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống