Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng ...


Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.
-
It is prudent never to trust wholly those who have deceived us even once.

Rene Descartes

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống