Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng ...


Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.
-
It is prudent never to trust wholly those who have deceived us even once.

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
© 2012 Danh ngôn cuộc sống