Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu, ...

Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu, trở thành viên đá lót đường trên

Khối đá granit nằm cản đường kẻ yếu, trở thành viên đá lót đường trên con đường của kẻ mạnh.
-
The block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak, became a stepping-stone in the pathway of the strong.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhcông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống