Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận ...


Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận là vô cùng nhỏ.

Ngạn ngữ Pháp

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuthù hận

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống