Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận ...


Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận là vô cùng nhỏ.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuthù hận

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

© 2012 Danh ngôn cuộc sống