Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không ...


Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó.
-
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống