Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không ...


Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó.
-
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống