Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân ...


Khó mà tôn trọng người khác nếu bản thân không tự khiêm nhường.
-
There is no respect for others without humility in one's self.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốn

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống