Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khiêm tốn: nghệ thuật nhẹ nhàng tăng ...


Khiêm tốn: nghệ thuật nhẹ nhàng tăng cường sự quyến rũ của bạn bằng cách giả vờ không nhận thức được nó.
-
Modesty: the gentle art of enhancing your charm by pretending not to be aware of it.

Oliver Herford

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 1863
Ngày mất: 5/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống