Khiêm tốn không chỉ là một vật trang trí, ...


Khiêm tốn không chỉ là một vật trang trí, mà còn là một bảo vệ của đạo đức.
-
Modesty is not only an ornament, but also a guard to virtue.

Joseph Addison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống