Khiêm tốn không chỉ là một vật trang trí, ...


Khiêm tốn không chỉ là một vật trang trí, mà còn là một bảo vệ của đạo đức.
-
Modesty is not only an ornament, but also a guard to virtue.

Joseph Addison

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 1/5/1672
Ngày mất: 17/6/1719
© 2012 Danh ngôn cuộc sống