Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khía cạnh đáng buồn nhất của cuộc sống ...


Khía cạnh đáng buồn nhất của cuộc sống bây giờ là khoa học thu thập kiến ​​thức nhanh hơn so với xã hội thu thập trí tuệ.
-
The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.

Isaac Asimov

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống