Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt ...


Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả.
-
Where large sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcniềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống