Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả ...


Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.
-
When it is a question of money, everybody is of the same religion.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạctôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống