Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết ...


Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.
-
In fair weather prepare for foul.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống