Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên ...


Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcsự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống