Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng ...


Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
-
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.

Alexander Hamilton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữgiới hạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 11/1/1757
Ngày mất: 12/7/1804

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống