Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng ...


Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
-
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.

Alexander Hamilton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữgiới hạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 11/1/1757
Ngày mất: 12/7/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống