Khi tất cả đều nghĩ giống nhau, chẳng ai ...


Khi tất cả đều nghĩ giống nhau, chẳng ai nghĩ nhiều cả.
-
Where all think alike, no one thinks very much.

Walter Lippmann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 23/9/1889
Ngày mất: 14/12/1974
© 2012 Danh ngôn cuộc sống