Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; ...

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng

Khi sinh ra, chúng ta không mang theo gì cả; chết đi chúng ta cũng không mang theo được cái gì cả.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống