Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi rơi vào tình yêu mỗi người đều là ...


Khi rơi vào tình yêu mỗi người đều là một chiến binh dũng cảm.

Ovid

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêudũng cảm

Tiểu sử

Quốc gia: Roman
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 43 BC
Ngày mất: AD 17/18

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống