Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều ...


Khi nói ít đi, bạn sẽ nghe thấy nhiều hơn.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống