Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy ...

Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực

Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.
-
You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.

Henry Drummond

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/8/1851
Ngày mất: 1/3/1897
© 2012 Danh ngôn cuộc sống