Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ ...

Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.

Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.
-
It is astonishing how little one feels poverty when one loves.

Edward Bulwer-Lytton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống