Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi một người vì thất bại của mình mà ...


Khi một người vì thất bại của mình mà trách người khác, là thừa nhận rằng người khác có đủ khả năng gặt hái được những thành công mà mình chưa gặt hái được.

Isaac Newton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bạikhả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 4/1/1643
Ngày mất: 31/3/1727
© 2012 Danh ngôn cuộc sống