Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe ...

Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt

Khi một người phụ nữ đang nói, hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng.
-
When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữlời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống