Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi một người không thể tự lừa dối ...


Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.
-
When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống