Khi một người không thể tự lừa dối ...


Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.
-
When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống