Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Khi lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên ...


Khi lựa chọn trong cuộc sống, đừng quên sống.
-
When making your choice in life, do not neglect to live.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống